Petroleum Geology of the South Caspian Basin, L. Buryakovsky 2010
Геонафт.ру: справочник геолога

Petroleum Geology of the South Caspian Basin, (2010 г.)

L. Buryakovsky

Petroleum Geology of the South Caspian Basin, - L. Buryakovsky
Кол-во страниц: 464 стр.

ISBN: 9780884153429

Petroleum Geology of the South Caspian Basin,
Самоцветы - В. А. Супрычев

В. А. Супрычев

Минералогия - А. Г. Бетехтин

А. Г. БетехтинКарта сайта
©2019 geonaft.ru